La Coral Infantil participa en l'assemblea anual de la FCEC


La Coral Infantil Nova Cervera va participar ahir dissabte, dia 6 de març, en l'assemblea ordinària anual de la Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC), de la que n'és entitat membre juntament amb la Coral Lacetània i la Coral Ginesta, amb les que formem la nostra família coral, l'Agrupació Coral de Cervera.

La FCEC és una entitat autònoma, amb personalitat jurídica, que té per finalitat essencial impulsar i coordinar les activitats corals tipus col·lectiu de les entitats federades; i per objectiu complementari l'assessorament i l'orientació a les agrupacions adherides, i la promoció de noves entitats corals. Fou constituïda a Manresa, el dia 5 de juny de 1982. La personalitat jurídica li és reconeguda, també, en la seva condició de membre -com a moviment nacional- de la Federació Europea de Joves Corals (Europa Cantat) i de la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM). Actualment hi ha més de 500 entitats corals federades a la FCEC.

La reunió, celebrada a través d'una plataforma de comunicació, va incloure els punts següents en l'ordre del dia:

  1. Salutació de la presidenta 
  2. Proposta d’aprovació de l’acta anterior 
  3. Proposta d’aprovació de la gestió anterior: memòria i estat de comptes. 
  4. Altes i baixes de corals 
  5. Proposta d’aprovació dels plans d’acció futura: activitats generals i pressupost. 
  6. Propostes presentades per escrit amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de l’assemblea 
  7. Precs i preguntes

Comentaris

Entrades populars